« Tagasi

Mammaste külas Tartu mnt 2 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 29.01.2020 korraldusega nr 2-3/36 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4656 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga püstitada katastriüksusele ärihoone, määrata ehitusõigus ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn ja Põlva valla veebilehel.