« Tagasi

Põlva Vallavolikogu istungilt 21. novembril 2019

Seoses Põlva haigla nõukogu esimehe edasilükkamatute tööülesannetega jäi ettekanne aktsiaseltsi Põlva Haigla otsustest ja tulevikuplaanidest volikogu päevakorrast välja ja võetakse järgmise, 19.12.2019 toimuva volikogu istungi päevakorda.

Laiendati aktsiaseltsi  PÕLVA VESI tegevuspiirkonda Mammaste külas ning kehtestati vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks osaliselt ka Karilatsi küla.

Kehtestati Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneering. Planeeringuala suuruseks on ca 3,5 ha ning eesmärgiks on tootmishoone juurdeehitus ca 5000 m2 ja laoplatside laiendus.

Vallavalitsus esitas volikogule Põlva Vallavalitsuse paiknemise võimalused. Selles on kirjeldatud kolme võimalikku varianti, kuidas vallavalitsus oma ruumilahenduse võiks korraldada ning välja toodud ka võimalikud maksumused. Volikogu ei tühistanud uue administratiivhoone rajamise kavatsust.

Volikogu muutis Põlva valla tunnustusavalduste – valla aukodaniku nimetus ja aumärk, "Aasta tegu", "Aasta vabatahtlik" ning kultuuripreemiad – andmise korda. Muudetud korra järgi antakse Põlva valla tunnustusavaldused üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. detsember.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 19. detsembril 2019.

Teate edastas: 
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435