« Tagasi

Volikogu 24.01.2020 istungilt

Volikogu valis tunnustusavalduste saajad. Põlva aukodanikuks valiti OÜ Peetri Puit juhatuse esimees Peeter Peedomaa.
Põlva valla Aasta tegu 2019 on Maicel Uibo hõbemedal kümnevõistluses kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Dohas 2019. aastal.
Põlva valla Aasta vabatahtlikud on Annelore ja Eckhard Seyer, kes on Põlvamaa saadikud Segebergi maakonnas, Saksamaal.
Põlva valla 2019. aasta kultuuripreemia kultuurivaldkonnas antakse Põlva Muusikakooli vokaalpedagoogile Margot Suurele ning kultuuripreemia spordivaldkonnas saab Elar Hani, Põlva Spordikooli maadlustreener.
Tunnistati kehtetuks Mammaste külas Timmo Tallide kinnistu detailplaneering omaniku soovi tõttu planeeringu elluviimisest loobuda.
Võeti vastu Põlva valla 2020. aasta eelarve kogumahus 31 248 000 eurot ning anti luba võtta investeeringute katteks laenu kuni 4 710 000 eurot. Laenu võetakse vastavalt vajaduse tekkele.
Muudeti Põlva Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendit sotsiaalsete garantiide osas. Vähendamaks haiguspäevade arvu, hüvitatakse teenistujale kvartalis 50 euro ulatuses tervise edendamiseks tehtud tervise- ja spordikulud.
Volikogu otsustas toetada aastatel 2020–2022 erakoole tegevuskulude katmisel 38 euroga kuus õpilase kohta ja eralasteaedasid tegevuskulude katmisel 283 euroga kuus lapse kohta. Otsusega kaasnevad Põlva valla 2020. aasta eelarvele eeldatavad kulud summas 177 776 eurot.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 20. veebruaril 2020.