Põlva linnas asuva Kesa tn 12 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Põlva linnas asuva Kesa tn 12 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu toimub 11. veebruaril 2019 kell 14.00 Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas (Võru tn 1, Põlva linn).