Põlva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt positiivse rahastamisotsuse

2021. aastaks saab Vastse-Kuuste, Ahja, Laheda ja osaliselt Põlva piirkond kaasaegse ja energiasäästliku tänavavalgustuse. Endine Mooste vald osales projekti eelmises voorus, selle tulemusel on rekonstrueeritud Mooste aleviku tänavavalgustus ning käesoleval aastal uuendatakse tänavavalgustust Kauksi külas.

Tööde käigus vahetatakse olemasolevad valgustid säästlikumate ja vähem valgusreostust tekitavate ledvalgustite vastu. Ümberehitustööd hõlmavad umbes 419 valgustuspunkti, uuendatakse amortiseerunud valgustite kaabeldus ja postid. Rekonstrueerimisega soovib Põlva vald saavutada olulist elektrienergiasäästu ja paremat töökindlust. Aastas loodame kokku hoida kuni 210,40 MWh elektrienergiat.

Abivallavanem Martti Rõigase sõnul peame me suuna võtma kogu valla tänavavalgustuse kaasajastamisele. Peamiseks eesmärgiks on vähendada valgustuse energiatarvet ning alandada tänavavalgustuse haldus- ja hoolduskulusid. Liitunud valdade tänavavalgustuse taristu hetkeolukord on kohati väga erinev ja seega on plaanis näiteks Ahja alevikus välja vahetada enamus olemasolevast tänavavalgustusest.

Käesoleval aastal alustab vallavalitsus projekteerimistöödega ja ehitustööd on kavas ellu viia aastatel 2020-2021. Tänavavalgustuse uuendamise projekti kogumaksumus on üle 1,2 miljoni euro ja seda rahastatakse osaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Lisainfo:
Martti Rõigas
abivallavanem
tel 5304 1508