Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi geoinfospetsialisti ametikohale

Geoinfospetsialisti ametikoha eesmärk on geodeetiliste mõõdistustööde süstematiseerimine, ehitus- ja planeeringuosakonnas vajalike registrite pidamine ja loomine ning Põlva valla ruumilise arengu korraldamine.

Tööülesanded ja nõuded kandidaadile

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 19.03.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Lisainfo:
ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala, +372 5199 2133.