Kogukondliku arendustegevuse 2019. aasta I taotlusvoor

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja Põlva Vallavolikogu 15.11.2018 määruse nr 53 „Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord" alusel Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse I taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2019.

Taotlus tuleb esitada taotlusvormil.

Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna, aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
797 9371; 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee