Kevadine massipiirang Põlva valla teedel

Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond annab teada, et kehtestab alates 19. märtsist kuni 1. maini liikluspiirangu sõidukitele, mille registrimass ületab olenevalt teest 3,5–8 tonni. Koormuspiirangutega teelõigud tähistatakse vastavate liiklusmärkidega. Sõidukitel, mille registrimass ületab teele kehtestatud piirangut, on kohalikel teedel ilma Põlva Vallavalitsuse eriloata liiklemine keelatud.

Eriloa saamiseks tuleb Põlva Vallavalitsusele esitada liikluskeelu alane taotlus, mis sisaldab:

  1. loataotleja kontaktandmeid – nimi, telefon, e-post, aadress ja registrikood, kui see on olemas;
  2. andmeid sõiduki kohta, millega soovitakse liikluskeelualasse siseneda – sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja liikluspiirangu liigist sõltuvalt sõiduki tehnilised andmed;
  3. liikluskeelu alase loa vajaduse põhjendatud selgitusi ja taotletavat teekonda;
  4. andmeid taotletava liikluskeelu alase loa kestuse kohta;
  5. infot, kas liikluskeelu alase loa väljastamist soovitakse paberil või elektroonselt.

Liikluspiirang ei laiene operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale ettevõttele.

Lisainfo:
Uno Kangro
ehitusspetsialist
Põlva Vallavalitsus
517 7101
uno.kangro@polva.ee