Kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 määrusele nr 32 „Põlva valla Kohanimede määramise kord", avalikustab Põlva Vallavalitsus otsuse eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse määrata Põlva vallas Soesaare külas asuvale liikluspinnale, algusega Pärnaõie tänav kuni katastriüksus (katastritunnus 61902:004:0230), nimeks Ojakalda tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 30. aprillini 2019 (kaasa arvatud).

Ettepanekud saata Põlva Vallavalitsusele:
postiaadress:  Kesk tn 15, Põlva 63308
e-post: info@polva.ee

Otsuse eelnõu, lisa