Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu osaline kehtestamine

Põlva Vallavalitsuse 03.04.2019 korraldusega nr 2-3/161 kehtestati Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu positsioonid 2 ja 3, positsioon 1 osas muudetakse lahendust ning seda menetletakse edasi.

Planeeringu kehtestatud osale moodustatakse seni hoonestamata alale kaks tootmise- ja ärimaa kasutusotstarbega krunti, kuhu on võimalik püstitada kuni 10 m kõrgusi hooneid mootorsõidukite remontimiseks ja hooldamiseks ning tootmiseks. Tegemist on tootmispiirkonnaga, kus planeeringu elluviimisel kaasnevad pigem positiivsed majanduslikud ning sotsiaalsed mõjud. Olulist mõju looduskeskkonnale planeeringu elluviimisel ei kaasne.