« Tagasi

Leevijõe küla elanike üldkoosolek

Leevijõe küla elanike üldkoosolek külavanema valimiseks vastavalt Põlva Vallavolikogu määrusele  15.11.2018 nr 1-2/54  "Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut" toimub 05.02.2019 kell 19.00 endise Vastse-Kuuste vallamaja kõrvaltiivas asuvas koolitusruumis.

Valimisest saavad osa võtta kõik küla elanikud.

Elanik käesoleva statuudi mõistes on vähemalt 16-aastane isik, kes elab vastavas alevikus või külas või omab vastavas alevikus või külas kinnisvara. Elukoha määramise aluseks on rahvastikuregister ning kinnisvara määramise aluseks on kinnistusraamat. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

Initsiatiivgrupp