« Tagasi

Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 21.12.2018 – 25.01.2019.

Planeeringuala suurus on ca 4500 m2 ning see hõlmab Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0102, maa kasutamise sihtotstarve 100% elamumaa) ja osaliselt Aasa tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0047,  maa kasutamise sihtotstarve 100% transpordimaa). 2018. aasta suvel avalikustatud detailplaneeringu lahendust on muudetud ning varasemalt kavandatud kolme korterelamu asemel kavandatakse Aasa tn 5a katastriüksusele ühe 4-korruselise ja ühe 3-korruselise korterelamu rajamist, kokku kuni 24 korterit.  Planeeringulahendusega on kindlaks määratud kahe kortermaja, neid teenindavate parklate ja juurdepääsude asukohad ning tehakse ettepanek muuta üldplaneeringuga lubatud kõrguspiirangut katastriüksusel 4 korruseni.

Detailplaneeringu materjalid on üleval Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressile Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald  või e-postiga aadressile info@polva.ee

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 31. jaanuaril 2019 kell 15.00  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, Kesk tn 15.