« Tagasi

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 avalik väljapanek

Põlva Vallavalitus kiitis heaks „Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030" ning suunas selle avalikule väljapanekule 11.01.2019–24.01.2019 Põlva valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel on kõigil võimalik esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 28. jaanuaril 2019 kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15.

Kava (PDF, 1,58 MB)
Joonised