« Tagasi

Põlvamaa hakkab valima Aasta Isa

Isadepäevaga  märgitakse ära meeste roll laste kasvatamisel ning väärtustatakse sellega ka perekonda.

Aunimetus antakse isale,  kelle peres  kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, on  perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ning tunnustatud ka väljaspool kodu. Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi kodanik

Kandidaadi esitamine:
Kandidaadi võib esitada üksikisik,  omavalitsus  ja organisatsioon.

Taotluses tuleb märkida:

  • kandidaadi nimi,
  • elukoht,
  • sünniaeg,
  • laste arv (võimalusel ka vanused),
  • tunnustamise põhjendus ning kandidaadi lühiiseloomustus,
  • ettepaneku esitaja  nimi ja kontaktandmed.

Taotlus tuleb esitada vabas vormis  23. oktoobriks Naiskodukaitse Põlva ringkonnale  aadressil Võru tn 3  või  e-postiga karin.kivi@naiskodukaitse.ee. Märgusõna „Põlvamaa Aasta Isa"

Põlvamaa Aasta Isa  aunimetuse konkurssi korraldab Naiskodukaitse ja Kodutütarde Põlva  ringkonnad koos Põlva Omavalitsus Liiduga.