« Tagasi

Põlvamaa otsib lavastajat 2019. aasta maakonna laulu- ja tantsupeole

Põlvamaa laulu- ja tantsupidu 2017Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutab koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega välja ideekavandi konkursi  2. juunil 2019 toimuva  Põlvamaa  laulu- ja tantsupeo läbiviimiseks. Ideekonkursi eesmärgiks on Põlvamaa  laulu- ja tantsupeo visiooni ja seda teostava kunstilise toimkonna väljavalimine.

Lähteülesanne:

 • Pidu toimub 2. juunil 2019 Intsikurmu lauluväljakul;
 • Peol esinevad Põlvamaa harrastuskollektiivid (koorid, orkestrid, rahvatantsurühmad ja liikumisrühmad, rahvamuusikud)  ning ideest lähtuvalt kutsutud külaliskollektiivid;
 • Pidu on terviklahendus kõikide liikide jaoks;
 • Esinemispaigaks on Intsikurmu metsapark ja sealne laululava koos tantsuväljakuga;
 • Kava koostamisel arvestada 2019. aasta XXVII üldlaulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm" repertuaariga vähemalt 50% ulatuses;
 • Kontserdi pikkus maksimaalselt 2,5 tundi;
 • Peole eelneb rongkäik läbi linna;
 • Idee peab olema reaalselt teostatav.

Ideekavand peab sisaldama:

 • Kavandatava peo kontseptsiooni ja sisulist kirjeldust;
 • Nägemus kunstilisest toimkonnast: lauljate liigijuht, tantsijate liigijuht, orkestrite liigijuht, vajadusel lavastaja, stsenarist, kunstnik;
 • Võimalike külaliskollektiivide loetelu ja nende rolli lavastuses;
 • Peo üldkontseptsiooni edasi andva esitatava repertuaari loetelu (vähemalt 50% ulatuses).

Kavandite autorite nõusolekul on Põlva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjonil õigus 2019.a Põlva maakonna laulu- ja tantsupeo  ideekavandeid omavahel ühendada.

Parimaks tunnistatud idee autori(te)ga peetakse läbirääkimised peo kunstiliseks teostamiseks.

Ideekavandi  maksimaalseks  pikkuseks on kolm A4 lehte.

Ideekavandid saata postiga (kinnises ümbrikus märgusõnaga "2019. aasta Põlvamaa laulu- ja tantsupidu") hilisemalt  31. oktoober 2018. a postitempliga Põlvamaa Omavalitsuste Liitu aadressil Kesk 20, Põlva 63308  või  digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile asser.jaanimets@polvamaa.ee.

Konkursi preemiafondi suurus on 300 eurot. Žürii tulemused avalikustatakse Põlvamaa portaalis hiljemalt 8. novembril 2018. a.

Konkursi võitjaga sõlmib Põlvamaa Omavalitsuste Liit töölepingu. Konkursi võitjal on võimalus oma stsenaariumi järgi lavastada pidu, mille korralduse jaoks on moodustatud Põlvamaa Omavalitsuste Liidu  maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni poolt toimkond koos projektijuhiga.
 

Lisainfo:
Asser Jaanimets
kultuurispetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5331 0508
E-post: asser.jaanimets@polvamaa.ee