« Tagasi

Vabatahtlike kaasamine hoolekandes

Liikumine Kodukant on Sotsiaalministeeriumi tellimusel asunud välja töötama ja testima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandeteenuste juurde kuues Eesti maakonnas, mh Põlva linnas ja Võrumaal. Mudeli testimisel abistame täisealisi erivajadusega inimesi ning eakaid.

Vabatahtlikke kaasame hoolekandeasutustesse või sotsiaaltöötajate juurde, kuid kindlasti ei hakka vabatahtlikud tegema nende inimeste tööd. Vastupidi! Vabatahtlikud pakuvad selliseid tegevusi, kuhu hoolekandeteenused ei ulatu. Nii on meie vabatahtlike võimalikud ülesanded:

  • olla seltsiliseks (nt arutelud, infovahetus, lugemine, käeline tegevus, aju stimuleerivad harjutused, füüsilised harjutused) või
  • saata inimest sotsiaalsete tegevuste juures või kultuuritarbimiseks või
  • pakkuda tugiteenust: olla seltsiliseks ning abistada lihtsamate kodutööde tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema ise (nt poeskäigul kotikandmine või teejuht, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega või
  • pakkuda abi vaimset ja emotsionaalset rahuldust pakkuvate tööde tegemisel, nagu näiteks  kliendi lugude talletamine ning üksteiselt õppimine.

Vabatahtlikuna saad kaasa aidata, et sinu kodukohas ei jääks inimesed üksi, märkamata ja hooleta.

NB! Vabatahtlike koolitus on kahepäevane ning toimub 27.–28. oktoobril Võrus. Koolitusest osavõtt on kindlasti vajalik!

Vajadusel saame oma vabatahtlikele tööle kandideerimisel kaasa anda soovituskirja.

Rohkem infot Vabatahtlike veebilehel.