Uudised

Konkurss Põlva Kooli õppealajuhataja ametikoha täitmiseks

26.02.2016

Põlva Kool, asukohaga Kesk tn 25, Põlva, alustab õppetööd 1. septembril 2016. Koolis hakkab õppima kokku ca 800 õpilast. Põlva Kool hakkab tegutsema kolmes õppehoones.

Õppealajuhataja korraldab kooli õppe- ja kasvatustegevust, ta on koostöömeeskondade eestvedaja, tema olulisim töövahend on kooli õppekava.


Õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, pedagoogilised kompetentsid ning juhtimiskompetentsid.

 

Edukas kandidaat on:

1. vastutustundlik, korrektne ja täpne
2. väga heade koostööoskustega

3. loov ja initsiatiivikas

4. avatud mõtleja

5. usaldusväärne


Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks
2. elulookirjeldus
3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21.03.2016 digitaalselt allkirjastatuna elektronpostiaadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

 

Täiendav info:

Aigi Tiks

Põlva Vallavalitsus

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

aigi.tiks@polva.ee

799 9490

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee