Uudised

Konkurss Mammaste Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks

07.06.2016

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursi käigus direktorit Mammaste Lasteaiale. Kandideerimisdokumente oodatakse hiljemalt 30. juuniks 2016, tööle asumise aeg on 1. august 2016.

Mammaste lasteaed on koolieelne munitsipaallasteasutus, mis asub aadressil Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald. Mammaste Lasteaias on 10 rühma sh üks sobitusrühm. Mammaste Lasteaia direktori peamised ülesanded on kindlustada lasteasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse hoolekogu, juhtkonna ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada lasteasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise kasvu- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Mammaste lasteaia direktori ametikoha täitmiseks orienteeruva tööleasumise ajaga 1. august 2016. a.

 

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded:

1) kõrgharidus;

2) pedagoogilised kompetentsid;

3) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

 

Edukas kandidaat on:

1. vastutustundlik, korrektne ja täpne
2. väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega

3. loov ja initsiatiivikas

4. õpi- ja otsustusvõimeline

5. valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1) avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

2) elulookirjeldus;

3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad ja

4) essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 30.06.2016 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

 

Täiendav info:

Aigi Tiks

Põlva Vallavalitsus

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

aigi.tiks@polva.ee

799 9490

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee