Uudised

Rahvaküsitluse tulemused näitasid ühinemisele selget poolehoidu

06.12.2016

1.-5. detsembril 2016 toimus rahvaküsitlus, selgitamaks välja elanike arvamus Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade ühinemise kohta. Arvamust sai avaldada vastates küsimusele "Kas toetate Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" kas "Jah" või "Ei".

Rahvaküsitluses osales 178 Põlva valla elanikku ehk 2,2% hääleõiguslikest elanikest. Rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 8051 Põlva valla elanikku. Ühinemist toetas 144 elanikku (s.o 81% hääletanutest), vastu oli 34 elanikku (s.o 19% hääletanutest). 

 

Rahvaküsitlus viidi Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi ühtsetel alustel. Viie valla 12213 hääleõiguslikust elanikust osales küsitluses 352 elanikku ehk 3,9%, neist valdav enamus ehk 77,5% vastas küsimusele jaatavalt.

 

Ahja vald: poolt 39 (58,2%), vastu 28 (41,8%)

Laheda vald: poolt 26 (72,2%), vastu 10 (27,8%)

Mooste vald: poolt 22 (75,9%), vastu 7 (24,1%)

Vastse-Kuuste vald: poolt 42 (100%), vastu 0 (0%)

 

Täpsem info rahvaküsitluse tulemuste kohta

 

Küsitlustulemused kinnitatakse ühinevate valdade volikogude poolt kümne kalendripäeva jooksul pärast küsitluse lõppemist. 

 

Eliko Saks

vallasekretär

ühinemise koordinaator

+372 514 7690

+372 799 9472

eliko.saks@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee