Uudised

Konkurss Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktori ametikoha täitmiseks

15.11.2017

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursi käigus direktorit Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele. Kandideerimisdokumente oodatakse 11. detsembriks 2017, tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub aadressil Kesk 15, 63308 Põlva. Kodulehekülg https://www.kultuurikeskus.ee/. Asutuses on 2007. aastast Dolby Digital kinohelisüsteem.

 

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktor tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab  asutuse igapäevase töö korraldamise eest. Direktor juhib kultuurikeskuse eelarve koostamist, arengusuundade väljatöötamist ja ellurakendamist ja asjaajamise korraldamist.

 

Direktori peamised ülesanded on:

- tingimuste loomine harrastuskollektiividele loominguliseks tegevuseks ja kultuuri- ning meelelahutusürituste korraldamiseks kodanikele

- Põlva valla jaoks oluliste kultuurisündmuste, tähtpäevade tähistamise jne. kavandamine, vallas toimuvate suurürituste korraldamisprotsessis osalemine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus

- kultuurialase projektitegevuse korraldamine ja juhtimine

- koostöö korraldamine vallas tegutsevate kultuuriseltside, -ühenduste ja teiste valdkonnaga seotud organisatsioonidega

 

Kandideerimise eelduseks on:

- kõrgharidus

- juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressurssside juhtimise valdkonnas

 

Edukas kandidaat on:

- vastutustundlik, korrektne ja täpne

- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega

- kultuurialase töökogemusega

- loov ja initsiatiivikas

- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

- avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks

- elulookirjeldus

- haridust tõendavate dokumentide koopia

- essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 11.12.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

 

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping.

 

Täiendav info:

Aigi Tiks

Põlva Vallavalitsus

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

aigi.tiks@polva.ee

799 9490

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee