Põlva valla ÜVK arengukava 2012-2024

Põlva Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava

 

Põlva Vallavolikogu 10.05.2012 määrus nr 9 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiskava muudatuste kinnitamine"

 

JOONISED (Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 lisad)

1. Mammaste küla

2. Himmaste küla

3. Rosma küla

4. Peri küla

5. Orajõe küla

6. Sika asula

7. Aarna küla

8. Taevaskoja küla

9. Soesaare küla

10. Puuri küla

11. Hatiku väikekoht

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri

Põlva Vallavolikogu 10.05.2012 määrus nr 7 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja muudatuste kinnitamine"

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee