Uudised

Konkurss Põlva Vallavalitsuse noorsootööspetsialisti ametikohale

15.12.2016

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi noorsootööspetsialisti ametikohale (0,4 ametikohta).

Tööülesanded:

Noorsootööspetsialisti tööülesandeks on Põlva valla noorsootöö efektiivne korraldamine ning koordineerimine, noortevaldkonna projektide planeerimine ja elluviimine, noorteühendustega suhtlemine ning noorteinfo vahetamine

 

Nõuded kandidaadile:

kõrg- või keskeriharidus

vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele

valdkondi reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine

haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus

väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus

väga hea arvuti kasutamise oskus

täpsus ja korrektsus

otsustus- ja vastutusvõimekus

 

Kasuks tuleb:

riigi infosüsteemide ja registrite kasutamise oskus

eelnev projektide koostamise ja projektijuhtimise kogemus

 

Omalt poolt pakume:

enesetäiendamise võimalusi

mitmekesist ja vastutusrikast tööd

võimalust panustada Põlva valla noorsootöö valdkonna arendamisse
sõbralikku ja abivalmis töökollektiivi

puhkust 35 kalendripäeva

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Tingimused ja lisainfo:

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt

11. jaanuar 2017 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee.

 

Lisateave tööalaste küsimuste kohta: abivallavanem Janika Usin, 53327079, janika@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee