Eluruumi kohandamise toetus

1.11.19

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logoKes saavad toetust taotleda?

Toetust eluruumi kohandamisel on võimalik taotleda isikul, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Põlva vald ja kellele Sotsiaalkindlustusameti otsusega on määratud puue ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

Eluruumide kohandamist rahastatakse Põlva valla eelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

Toetus määratakse kohandusteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:

  1. liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
  3. köögitoimingutega seotud tegevusi.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotluste vastuvõtmisest teavitab Põlva Vallavalitsus vähemalt viis tööpäeva enne vastuvõtu algust Põlva Valla kodulehel ja ajalehes.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma, tel 799 9473, mob 5884 4140, e-post helen.metsma@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse saamiseks esitatakse vabas vormis taotlus.

 

Õigusakt

Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste menetlemise kord