Eluruumi kohandamise toetus

16.03.20

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi logoToetuse eesmärk on parandada puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

 

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust eluruumi kohandamisel on võimalik taotleda isikul, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Põlva vald ja kellele Sotsiaalkindlustusameti otsusega on määratud puue ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

Eluruumide kohandamist rahastatakse Põlva valla eelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

Toetus määratakse kohandusteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:

  1. liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
  3. köögitoimingutega seotud tegevusi.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Taotluste vastuvõtmisest teavitab Põlva Vallavalitsus vähemalt viis tööpäeva enne vastuvõtu algust Põlva Valla kodulehel ja ajalehes.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaalosakonna peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder, tel 799 9474, mob 550 0116, e-post gerti.karilaid-vidder@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse saamiseks esitatakse vabas vormis taotlus.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste menetlemise kord

Eluruumi kohandamise taotlus RTF (139 kB) / PDF (126 kB)