Riiklik eriolukord 2020

2.04.20

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli piiridel ja sulges kultuuriasutused 1. maini. Eriolukord kehtib selle aasta 1. maini k.a., kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. Rohkem infot eriolukorra kohta leiab: www.valitsus.ee/eriolukord-eestis

24.03.2020 Eriolukorra täiendavad meetmed 

VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on alates 16.03.2020 Põlva Vallavalitsuse osakondades ja endistes teenuskeskustes kodanike vastuvõttu ei toimu.

 • Kodanikke teenindatakse telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid on leitavad Põlva valla kodulehelt. Pöörduda võib ka aadressile info@polva.ee või telefonil 799 9470.
 • Jätkub vältimatu sotsiaalabi osutamine. Ühendust võtta sotsiaalosakonna töötajatega telefonitsi:
   - Mooste ja Laheda piirkonna elanike l- sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansingule, tel 527 0096
   - Ahja ja Vastse-Kuuste piirkonna elanikel - sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikmanile, tel 5196 6411
   - Põlva piirkonna elanikel - sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrnole, tel 517 3009.
 • Isiklikku kohaletulekut nõudvate perekonnaseisutoimingute (lapse sünni registreerimine, abielu- ja abielulahutuse avalduse esitamine) teostamiseks Põlva Vallavalitsuses palun eelnevalt registreerida telefonidel 799 9465 või 5786 0070. NB! Abielu registreerimine toimub ilma külalisteta.
 • Alates 19. märtsist 2020 saavad e-rahvastikuregistris lapse sündi e-teenusena registreerida nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.
 • Rahvastikutoimingud e-teenuse kaudu jätkuvad tavapäraselt. Perekonnasündmuste tõendid, rahvastikuregistri väljavõtted, andmete päring rahvastikuregistrist kaia.sillaste@polva.ee või info telefonil 799 9499.
 

HARIDUS

 • Eriolukorrast tulenevalt on distantsõppel kõik üldharidus- ja huvikoolid ning peatatakse huviharidus ja -tegevus. Tegevust jätkab Roosi Kool.
 • Lasteaiad jätkavad tööd, kuid vallavalitsus soovitab võimalusel lapsed koju jätta ja mõelda peredel läbi oma elukorraldus juhuks, kui tuleb ka lasteaiad sulgeda. Lasteaeda tohib viia ainult terve lapse. Perega välisreisil käinud laps peab jääma kaheks nädalaks koju.
 • Koroonaviirus ohustab pigem eakamaid inimesi, palume koju jäävate laste hoidjaks mitte kutsuda vanavanemaid või teisi eakaid inimesi.
 • Kõigi valla koolide õpilastel on vajadusel võimalus saada sooja KOOLILÕUNAT. Koolid teavitavad peresid toitlustuse võimalusest koolis kasutatavate sidevahendite kaudu (eKool, koduleht vms) ning annavad infot, kuidas lapsed toidu kätte saavad. Koolilõuna saamiseks tuleb õpilasel/vanemal sellest koolile teada anda, sest toitu valmistatakse vastavalt soovijate arvule.

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG

 • Keelatud on kõik avalikud kogunemised. Etendused, kontserdid, konverentsid, spordi- ja liikumisüritused on keelatud.
 • Suletud on kõik kultuuriasutused, laste mängutoad, spordisaalid ja -klubid, staadionihooned, ujula, spaad ja saunad. Suletud on ööklubid.
 • Alates 25. märtsist on piiratud avalike mängu- ja spordiväljakute kasutamist Põlva linnas. Suletud on discgolfi rada Mammaste Tervisespordikeskuses. 
 • Ümber on korraldatud raamatukogude töö. Raamatukogudes kohapeal viibida ei saa, aga raamatuid saab lugemiseks tellida E-R kella 10-16 raamatukogu telefonil ja lugejaportaali www.lugeja.ee kaudu. Iga lugejaga lepitakse individuaalselt kokku, kuidas ta raamatud kätte saab. Põlvamaa rahvaraamatukogude elektronkataloog URRAM on kättesaadav aadressil www.lugeja.ee.
 • Kuni 1. maini on viivise arvestus peatatud (viivist ei võeta).

SOTSIAALHOOLEKANNE

 • Eakate päevakeskused on suletud.
 • Hoolekandeasutustes on külastuskeeld.
 • Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt, koduhooldus, jt).
 • Ühendust tuleb sotsiaalosakonna töötajatega pidada telefonitsi:
  - Mooste ja Laheda piirkond - sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 527 0096
  - Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond - sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 5196 6411
  - Põlva piirkond - sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 517 3009.
 • Sotsiaalabi avalduse või taotluse saab täita ka internetis ja saata see elektrooniliselt e-postile info@polva.ee või tuua/postitada see sotsiaalosakonna postkasti Põlvasse Kesk 15 trepi juures..
 • Märgake üksi elavaid ja eakaid inimesi, tooge neile toidukraam ukse taha või andke hädasolijast teada sotsiaalosakonnale.

MEDITSIIN

 • Põlva Haiglas on külastuskeeld.
 • Arstide vastuvõtt: korduvate ambulatoorsete vastuvõttude korral kasutatakse kaugvastuvõttu ning arst võtab ise telefonitsi patsiendiga ühendust. Esmased vastuvõtud tühistatakse ning olukorra stabiliseerumisel võetakse ise patsiendiga ühendust, et uus aeg kokku leppida. Palume patsientidel ka ise digiregistratuuri kaudu vastuvõtud tühistada. Kui teiega ei ole vastuvõtupäeva hommikul ühendust võetud, helistage palun registratuuri numbril 799 9198 või 799 9199, mitte ärge tulge kohale.
 • Praeguses eriolukorras ja seoses leviva koroonaviirusega on paljud hambaarstid peatanud plaanilise ravi. Esmalt tuleks konsulteerida oma hambaarstiga, kes saab nõustada telefoni teel ja vajadusel kirjutada välja ravimid. Ägeda hambahaiguse korral on võimalus pöörduda vältimatu hambaravi saamiseks Lõuna-Eesti Kliinik OÜ, tel 782 1287. Vajalik eelregistreerimine.
 • Apteegid on avatud. Tervishoiutöötaja võib alates 19.03 kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja kuni kaheks kuuks. Korduvretsepti puhul võib apteek väljastada ravimit ainult ühe retsepti alusel ja kuni kaheks kuuks. Käsimüügiravimeid võib ühele ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta.

KAUBANDUS

 • Haigena ei tohi minna poodi ega apteeki.
 • Toidukauplused on avatud, lahtiolekuajad võivad olla muudetud.
 • Põlva avaturg on alates 27. märtsist SULETUD. 
 • Toidu kojuvedu pakuvad: kodukohvik TILLU tel 520 6576, kohvik Aal tel 517 1818, Mooste kohvik tel 502 0457; pubi Vana Vaksal tel 799 8212
 • Külasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa! Väldi lähikontakte teiste inimestega. Mõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks võimalikult kiiresti.
 • Desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku.
 • Haigena ära poodi mine!
 • Külasta kauplusi nii harva kui võimalik, planeeri vajalike toodete ostmist pikema perioodi peale ette.
 • Võimalusel planeeri külastus väljaspool tippaega.
 • Osteldes ära puuduta kaupa (nii pakendatud kui pakendamata kujul)  ilma põhjuseta.
 • Pakendamata kujul ostetud puu- ja köögiviljad jms tooted vajavad korralikku pesemist. Soovitav on ka pakendid üle pesta.
 • Väldi ostude eest tasumisel sularaha kasutamist.
 • Alates 18. märtsist tohib restoranides, kõrtsides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes alkoholi müüa kella 10-22-ni. Öine alkoholimüük kella 22-10ni on eriolukorra lõpuni keelatud.

ÜHISTRANSPORT JA JÄÄTMEKÄITLUS

 • Liinibusse desinfitseeritakse regulaarselt.
 • Bussijuhtide tervise huvides ei saa bussijuhtidelt piletit osta ja busside esiuksest siseneda
 • Põlva jäätmejaam on avatud tavapärastel lahtiolekuaegade, kuid järgida tuleb eritingimusi.
 • Kui oled haige või kahtlustad haigust, siis ei tohiks jäätmeid liigiti koguda, vaid need tuleb panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata segaolmejäätmete sekka.

ETTEVÕTLUS

Vaata ka kriisiabiinfot ettevõtjale https://www.polva.ee/koroonakriis-2020

 • SA KredEx aitab koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete. Info siit: https://kredex.ee/et/koroona
 • Eesti Töötukassa pakutav tööturuteenus vähenenud töötasu toetamiseks järgmistel tingimustel:
   - toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai 2020. a,
   - toetust makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 eurot brutosummana,
   - toetust makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.
 • Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide (haigus, hooldus) töövõimetuslehtede osas.
 • Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot) või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.
 • Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse avansilise sotsiaalmaksu abimeede.
 • Kogumispensioni II samba sissemaksed ajutiselt peatatakse.
 • Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni 3 miljoni euro ulatuses.

Tööjõu jagamine

 • Töötukassa on loonud on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi ja tööotsijad, kelle võimalused põhitöökohal tööd teha on hetkel piiratud.
 • www.shareforceone.ee tööjõu jagamise platvorm viib koostöös Eesti Töötukassaga kokku ettevõtted, kelle töötajad on praegu jõude, nende ettevõtetega, kellel valitseb tööjõupuudus.

Seadmete ja muude ressursside jagamine

 • www.eesti.ee/pakunabi  on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud platvorm, kus saavad end kirja panna ettevõtted, kellel on koroonaviirusest tingitud eriolukorras jäänud üle seadmeid, töövahendeid või muid ressursse ning inimesed, kellel on pakkuda teadmisi või oskuseid, millest kriisi lahendavatele riigiasutustele võiks abi olla.

Kogukonna- ja vabatahtlike toetus

KODUNE TOIMETULEK

 • Riiklikus eriolukorras on keelatud rahvarohked kogunemised. Piirang kehtib ka tähtsate peresündmustele nagu abiellumine, matused ja sünnipäevade pidamine. Välismaalt matustele tulles on võimalik taotleda erandkorras riiki sisenemiseks viisat.
 • Vältige lähikontakte: kätlemist, embamist ka sõpradega. Ärge kutsuge külalisi ja ärge minge ka ise külla.
 • Ka eriolukorra puhul tuleb säilitada kaine mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse pakkumistesse. Ära lase end petta! Telefoni teel või internetikauplustes pakutakse müügiks desinfitseerimisvahendeid või maske. Inimene kannab raha üle, aga kaupa kätte ei saagi. Möödunud nädalal said mitmed inimesed oma postkasti kirja, mis oli justkui Terviseameti nimelt tulnud, kuid sisaldas tegelikult pahavara.
 • Ära anna oma isikuandmeid või krediitkaardi andmeid võõrale helistajale. Kui oled sellise kõne saanud, anna teada politsei infotelefonil 612 3000.
 • Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.
 • Pärast välisriigist naasmist tuleb 14 päeva olla koduses karantiinis.

Säilitage rahulik meel ja hoidke tervist!

 • Kui jääd haigeks, võta ühendust oma perearstiga, küsi nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsu kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
 • COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.
 • Lähem info koroonaviiruse kohta ning käitumis- ja ravijuhised koduses isolatsioonis olijatele ja viirusesse nakatunutele on Terviseameti kodulehel!

Siia on kogutud koroonaviiruse COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid     

Oluline info eakatele eriolukorra ajal
AMETLIK TERVISEINFO on Terviseameti kodulehel.

Toimetaja: ANNELY EESMAA