Sotsiaaltoetused

2.08.18

 

Sotsiaaltoetust makstakse isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vallas.

Sotsiaaltoetused jagatakse kahte gruppi:

  • riiklikud toetused ja
  • kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused.

Riiklik toetus, mille määramist ja maksmist vallavalitsus korraldab, on toimetulekutoetus.

Kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused on sissetulekust mittesõltuvad toetused (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus) ja sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused. 

Sotsiaalosakonna toetuste ja taotluste blanketid.

Sotsiaalteenuste ja -toetuste taotlusi menetleb Põlva vallavalitsuse sotsiaalabikomisjon.