Eakate jõulutoetuse taotlusi võetakse vastu 1. detsembrini. Info telefonil 5908 7555.

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Septembris algavad lammutustööd turualal

Põlva keskväljakuäärset vana katlamaja ootab ees lammutamine, et teha ruumi uuele turule.

Vallavalitsuse korraldatud hanke tulemusel lammutatakse vana katlamaja juba septembris. Selle asemele planeeritava uue turu ja Kesk tänava äärse vana turu projekteerimistööd on lõpusirgel ning ehitushange kuulutatakse välja pärast projekti ekspertiisi läbimist.

Muudatuste aluseks on vallavalitsuse tellitud ja Arhitektuuribüroo MA (Põlva keskväljaku arhitektid) poolt 2020. aastal valminud ideekavand, mille eesmärgiks oli kogu ala sidumine ühtseks tervikuks.

Projekteerimise aluseks oleva ideekavandi kohaselt saab keskväljak jätku mitmeotstarbelise uue turu ja vabaaja ala näol ning vana turu ala kaasajastatakse.

Kavandiga on plaanitud uuenduskuur ka Pärna tänava äärde kalmistu ja vana turu vahelisele parklaalale. Parkla projekt on valminud ning riigihange ehitaja leidmiseks välja kuulutatud, hanke tulemused

selguvad 8. septembril. Hetkel on tegu loodusliku pinnasega kaetud ja organiseerimata parklaalaga, kus puudub linnalik tänavaruum ja selgelt defineeritud liikluskultuur. Idee on korrastada parklaala konkreetsete liikumistrajektooridega.

Kavand sisaldab ka uue jalakäijate silla rajamist keskväljakult üle jõe Pärna tänavale. Kuna planeeritav sild asub kalda piiranguvööndis ja ehituskeeluvööndis, siis selle rajamine nõuab detailplaneeringut. Vastav planeering on vallavalitsus poolt käesoleva aasta veebruaris algatatud, aga kogu protsess kestab eeldatavalt aasta.

Sellest hoolimata, et lammutama ja ehitama hakatakse, ei pea keskväljaku ääres korstna otsas elavad kolm kurge elukohta vahetama. Põlvale tuntud kurepesaga katlamaja korsten jäetakse alles ning kured saavad seal edasi elada.

Martti Rõigas
abivallavanem


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo