Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Tallinna Ülikooli uurimusest selgus, et Põlva valla vabaühenduste rahastamine toimib hästi

2021. aastal viis Tallinna Ülikool läbi kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüsi, kus uuriti peamiselt haldusreformi järgseid rahastamise praktikaid kohalikes omavalitsustes.

Uuringus analüüsiti ka kahe konkreetse omavalitsuse vabaühenduste rahastamist ning üks nendest valdadest oli Põlva vald. Analüüsi saamise üks tingimus oli, et üks omavalitsus peab asuma lähedal suurele keskusele (näiteks Tallinn või Tartu) ja teine vald asuma suurtest tõmbekeskustest eemal. Teiseks, pidi analüüsitav omavalitsus olema eelnevalt vabaühendustega koostöös ja neile toetuste korraldamises positiivselt silma jäänud - mida Rae ja Põlva vald olid.

Uuringu vältel intervjueeriti kolme erinevat osapoolt: vabaühenduste esindajad, külavanemate seltsi esindajad ning valla ametnikud.

Uuringus osalenud tõid välja ka haldusreformiga kaasnenud positiivseid pooli, nagu suuremad toetuse summad ja täpsemad määramise korrad. Samuti tõid nad välja, et toetuse liigid on üksikasjalikumad.

Tore oli näha, et uurimuses oli leitud palju positiivset Põlva valla vabaühenduste rahastamise ning koostöö kohta. Ja teisalt oli hea saada konstruktiivset kriitikat ning mõtteainet, et kuidas saaks edaspidi veel paremini ning kuidas areneda.

Uurimusega saab pikemalt tutvuda KÜSK'i veebilehel.

Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo