« Tagasi

Avatud menetluse algatamine Rosma külas Pärnamäe allee 3 projekteerimisitingimuste avaldamiseks

Põlva Vallavalitsus teatab, et 09.09.2020 korraldusega nr 2-3/448 algatati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Rosma külas Pärnamäe allee 3 kinnistule püstitada ühekordne üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 200 m2.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda kuni 01.10.2020 Põlva vallavalitsuse veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 01.10.2020 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.