« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud perioodil 9. aprillist kuni 11. juunini 2018. Põlva valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt Põlva Vallavalitsusele.

2018. a programmdokument

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse taotlemine

Lisainfo:
Aigi Jänes
taristuspetsialist
+372 799 9478
+372 5305 0775
aigi.janes@polva.ee
Kodanike vastuvõtt: T kl 13-16