« Tagasi

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab  04.04.2018. a korralduse nr 2-3/253  alusel alla riigihanke piirmäära jääva hanke "Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Põlva vallas" ning teeb ettepaneku esitada hinnapakkumus.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 19. aprillil 2018 kell 9:00 elektroonilisel kujul digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee varustatud märksõnaga "Sotsiaaltransport Põlva".

Lisad: 
Hankedokument
Vorm 1
Vorm 2
Vorm 3
Vorm 4
Hankelepingu projekt

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord

Lisainfo:
Helen Metsma
Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
tel 799 9473
helen.metsma@polva.ee