Katastriüksuse jagamine Nõustuti Valgesoo külas Vanakivi katastriüksuse (katastritunnus 61902:001:0898) jagamisega järgmiselt: Vanakivi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Tamme, sihtotstarve...

Vallavalitsuse 17.05.2022 istungil

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Valgesoo külas Vanakivi katastriüksuse (katastritunnus 61902:001:0898) jagamisega järgmiselt: Vanakivi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Tamme, sihtotstarve...

Raamatukujuline mälestuskivi avatakse Jaan Vahtra  140. sünniaastapäeval  23. mail kell 15 Põlva Keskraamatukogu ees (Kesk 16).  Peamiselt kirjaniku ja kunstnikuna...

Jaan Vahtrale avatakse Põlvas mälestuskivi

Raamatukujuline mälestuskivi avatakse Jaan Vahtra  140. sünniaastapäeval  23. mail kell 15 Põlva Keskraamatukogu ees (Kesk 16).  Peamiselt kirjaniku ja kunstnikuna...

Riigikantselei ja Põlva Keskraamatukogu kutsuvad arutelule "Julgeolek, kriisijuhtimine ja Eesti tulevik", mis teisipäeval, 17. mail kell 17.30 raamatukogu lugemissaalis. Teemat avab...

Arutelu “Julgeolek, kriisijuhtimine ja Eesti tulevik“ keskraamatukogus

Riigikantselei ja Põlva Keskraamatukogu kutsuvad arutelule "Julgeolek, kriisijuhtimine ja Eesti tulevik", mis teisipäeval, 17. mail kell 17.30 raamatukogu lugemissaalis. Teemat avab...

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 19. mail 2022 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Istungi päevakord ja...

Vallavolikogu istung 19.05.2022

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 19. mail 2022 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Istungi päevakord ja...

Põlva Vallavalitsus on planeerinud Ahja mõisa katuse restaureerimise käesolevaks aastaks ning on sõlminud 26.04.2022 töövõtulepingu "Ahja mõisa peahoone katuse restaureerimine". Lepingu täitmise...

Ahja mõisa peahoone katuse restaureerimisest

Põlva Vallavalitsus on planeerinud Ahja mõisa katuse restaureerimise käesolevaks aastaks ning on sõlminud 26.04.2022 töövõtulepingu "Ahja mõisa peahoone katuse restaureerimine". Lepingu täitmise...

AS Põlva Soojus kutsub Teid esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine". Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 23.05.2022 kell 11.00 e-postiga aadressile ...

Hanketeade

AS Põlva Soojus kutsub Teid esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine". Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 23.05.2022 kell 11.00 e-postiga aadressile ...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata...

Detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine: Orajõe saar ja lähiala, Põlva linn

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata...

Põlva Vallavalitsus on algatanud riigihanke "Peri mänguväljaku rajamine" ning palub esitada hinnapakkumuse. Hinnapakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumuse maksumuse ...

Hanke hinnapäring

Põlva Vallavalitsus on algatanud riigihanke "Peri mänguväljaku rajamine" ning palub esitada hinnapakkumuse. Hinnapakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumuse maksumuse ...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta maa senine...

Detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine: Ahja alevik, Tartu mnt 10

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta maa senine...

Isikliku kasutusõiguse seadmine Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu rajamisel Himmaste allküla –Velskripunkti tee katastriüksusel (61902:003:0143), koormatav ala 60...

Vallavalitsuse 10.05.2022 istungil

Isikliku kasutusõiguse seadmine Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu rajamisel Himmaste allküla –Velskripunkti tee katastriüksusel (61902:003:0143), koormatav ala 60...

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus...

Detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine: Allika 20, Ahja alevik

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus...

Põlva Vallavalitsus otsib Põlva valla Noorsootöö Keskusele juhatajat (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja). Põlva valla Noorsootöö Keskus on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub...

Põlva Vallavalitsus otsib Põlva valla Noorsootöö Keskusele juhatajat

Põlva Vallavalitsus otsib Põlva valla Noorsootöö Keskusele juhatajat (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja). Põlva valla Noorsootöö Keskus on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub...

Põlva valla lastel on suvel taas võimalus puhata Taevaskoja ja Valgemetsa noortelaagrites. Sel aastal on soodustuusiku kohti kokku 30-le lapsele. Vahetused: Taevaskoja laager I vahetus...

Lapsed suveks laagrisse

Põlva valla lastel on suvel taas võimalus puhata Taevaskoja ja Valgemetsa noortelaagrites. Sel aastal on soodustuusiku kohti kokku 30-le lapsele. Vahetused: Taevaskoja laager I vahetus...

2021. a teisel poolaastal (1. juuli – 31. detsember 2021) sündinud laste titepidu toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis 26. mail algusega kell 15:00. Peole kutsutavatele lastele...

Titepidu 2021. aasta teisel poolaastal sündinud lastele

2021. a teisel poolaastal (1. juuli – 31. detsember 2021) sündinud laste titepidu toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis 26. mail algusega kell 15:00. Peole kutsutavatele lastele...

Ametikoha eesmärk on Põlva vallale kuuluvate hoonete ja juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine ning järelevalve selles piirkonnas. Peamised tööülesanded : ...

Põlva Vallavalitsus otsib oma meeskonda ehitusspetsialisti

Ametikoha eesmärk on Põlva vallale kuuluvate hoonete ja juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine ning järelevalve selles piirkonnas. Peamised tööülesanded : ...

Euroopa päeva tähistame Põlvas ja Räpinas jalutuskäikudega, mille jooksul saame teada, kuidas Euroopa on esindatud meie kodukohas. „Eestil on hästi läinud –...

Tähista Euroopa päeva jalutuskäiguga Põlvas või Räpinas!

Euroopa päeva tähistame Põlvas ja Räpinas jalutuskäikudega, mille jooksul saame teada, kuidas Euroopa on esindatud meie kodukohas. „Eestil on hästi läinud –...

Healt kandidaadilt eeldame: kõrgharidust; töö- ja juhtimiskogemust, eelistatult sotsiaalhoolekandes; algatus- ja otsustusvõimet, strateegilist ja majanduslikku mõtlemist; ...

Põlva Vallavalitsus otsib Põlva valla hooldekodule juhatajat

Healt kandidaadilt eeldame: kõrgharidust; töö- ja juhtimiskogemust, eelistatult sotsiaalhoolekandes; algatus- ja otsustusvõimet, strateegilist ja majanduslikku mõtlemist; ...

Detailplaneeringud Võeti vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule Ahja alevikus asuvate katastriüksuste Tartu mnt 10 ja Allika tn 20 ning Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala...

Vallavalitsuse 03.05.2022 istungil

Detailplaneeringud Võeti vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule Ahja alevikus asuvate katastriüksuste Tartu mnt 10 ja Allika tn 20 ning Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala...

Aprillikuus toimusid Põlva vallas projekti „HealthyTomorrow" raames aktiivsusjuhendajate koolitused. Koolituste sari oli esmane üleskutse vabatahlikele, kes soovivad püsida ise aktiivsed ning...

Toimusid aktiivsusjuhendajate koolitused

Aprillikuus toimusid Põlva vallas projekti „HealthyTomorrow" raames aktiivsusjuhendajate koolitused. Koolituste sari oli esmane üleskutse vabatahlikele, kes soovivad püsida ise aktiivsed ning...

Põlva vallas alustas tööd Ukraina sõjapõgenike koordinaator Mati Traat, kelle  ülesandeks on olla ühenduses ning nõustada Põlva vallas olevaid põgenikke ja nende kohalikke aitajaid. ...

Põlva vallas alustas tööd Ukraina sõjapõgenike koordinaator

Põlva vallas alustas tööd Ukraina sõjapõgenike koordinaator Mati Traat, kelle  ülesandeks on olla ühenduses ning nõustada Põlva vallas olevaid põgenikke ja nende kohalikke aitajaid. ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 81