« Tagasi

Keskkonnaamet teatab Põlva järve setete ja muda eemaldamise projekti keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Põlva järvest setete ja muda eemaldamine (veekogu süvendamine mahus 310 000 m3). Järve setetest ja mudast puhastamine on oluline, et takistada järve kinni kasvamist ja vähendada toitainete kandumist Orajõkke. Põlva järv  (VEE2111610) asub Põlvamaal Põlva linnas Põlva paisjärve (katastritunnus 62001:004:0069) katastriüksusel.

Otsustaja on Keskkonnaamet (Roheline 64, Pärnu, 80010), kontaktisik Siret Punnisk, tel 512 8350, info@keskkonnaamet.ee.

Arendaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk 15, Põlva, 63308), kontaktisik Reelika Raig, tel 799 9486, reelika.raig@polva.ee.

Keskkonnamõju hindaja on Maves OÜ (Marja tn 4d, Tallinn, 10617), juhtekspert Karl Kupits, tel 509 3437, maves@maves.ee.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 28.06.2021–12.07.2021 Keskkonnaameti veebilehel aadressil www.keskkonnaamet.ee sisestades otsingu aknasse "KMH avalikustamine" või siin

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 12.07.2021 otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

KMH programmi avalik arutelu toimub 15.07.2021 kell 12.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.