« Tagasi

Põllumajandus- ja Toiduameti nõuded toidu müüjatele ja valmistajatele

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad.

Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. Samadest põhimõtetest lähtuvalt kontrollitakse ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubanduskeskustes või poodides asuvatel ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees või müügipindade vahelistes koridorides.

Kahjuks on viimaste aastate kontrollide tulemusel tuvastatud enam kui pooltel käitlejatel puuduseid. Arvestades varasemate kontrollide tulemusi, toimuvad kontrollid ka sellel aastal. Oluliste puuduste ilmnemisel nt tõendamata päritoluga toidu ja/või eritemperatuuri mitte tagamisel, loetakse see ohtlikuks ning selline toit eemaldatakse müügilt

Vajalik informatsioon ürituste korraldajatele ja toidu müüjatele on leitav Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehelt.