« Tagasi

Kaks Põlva valla haridusobjekti said rahastuse

Põlva Vallavalitsuse projektid „Põlva Lasteaed Lepatriinu energiatõhusaks" ja „Mitmeotstarbelise õppehoone rajamine" said positiivse rahastusotsuse. Riik toetab projekte eesmärgiga luua lasteaias ja koolis kaasaegsed ja sobivad õpi- ning töötingimused.
 
Alusharidus on kõige alus, see toetab lapse emotsionaalset arengut ning annab teadmised ja oskused kooliõpingute alustamiseks. Lasteaia projekti raames soojustatakse hoone sokliosa ja välisseinad, vahetatakse aknad ja valgustus ning paigaldatakse päikesepaneelid. Suure energiatarbega hoone rekonstrueeritakse C energiaklassi hooneks, mille tulemusel väheneb CO2 heitkogus aastas kuni 68,4 tonni. Projekti kogumaksumus on 886 750 €, millest toetus on 576 385 €.
 
Põlva linna, Lina 21 kinnistule kaasaegse ja hubase mitmeotstarbelise hoone rajamise tulemusel valmib 96-kohaline energiatõhus liginullenergia õppehoone. Lisaks õppetööle saab seda kasutada nii võistluste kui ka suviste spordilaagrite ajal. Projekti kogumaksumus on 1 308 916 eurot, millest toetus on 612 115,40 €.
 
Mõlema projekti eesmärk on vähendada Põlva valla hallatavate hoonete energiatarvet ning ülalpidamiskulusid, mis tagab kohaliku omavalitsusüksuse ressursside (sh maksumaksja raha) parema kasutamise ning haldusvõimekuse.
 
Projektide elluviimise tähtaeg on 31. detsember 2022.
 
Pildi üleval pool on Põlva lasteaia Lepatriinu praegune välisilme ning pildi alumises osas väljavõte Lina 21 projektist.