« Tagasi

Vahtra tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 21.07.2021 korraldusega nr 2-3/364 Põlva linnas Vahtra tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala suuruseks on ca 8615 m2 ja planeeringu eesmärgiks on püstitada Vahtra tn 21 katastriüksusele olemasoleva laohoone asemele tootmis- ja ärihoone, määrata hoonete rajamiseks ehitusõigus ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks.
Planeeringuala hõlmab Vahtra tn 21 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0006, registriosa number 2046838, maa kasutamise sihtotstarve 100% tootmismaa), Vahtra tn 15 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0007, registriosa number 2046738, maa kasutamise sihtotstarve transpordimaa 100%) ja osaliselt Vahtra tn 17 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0004, registriosa number 2046538, maa kasutamise sihtotstarve transpordimaa 90%, ärimaa 10%).

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Põlva valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud.