« Tagasi

Vallavalitsuse 21.07.2021 istungil

Avaliku konkursi tulemuse kinnitamine

Tilsi Lasteaia Muumioru direktoriks kinnitati Eve Schmeiman, kes asub tööle alates 2. augustist 2021.

 

Detailplaneering

Algatati Põlva linnas Vahtra tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga püstitada Vahtra tn 21 katastriüksusele olemasoleva laohoone asemele tootmis- ja ärihoone, määrata hoonete rajamiseks ehitusõigus ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8615 m2.

 

Kasutusõiguse seadmine

Sõlmitakse isikliku kasutusõiguse leping Villi kinnistut läbiva Prügila tee alla jääva maa osas.

Teelaiuseks arvestada 7 meetrit, ca 170 meetri ulatuses ehk ligikaudu 1200,00 m2 vastavalt lisatud asendiplaanile.

 

Seati isiklik kasutusõigus sidevõrgu rajamiseks Enefit Connect OÜ kasuks Põlva valla omandis olevatele katastriüksustele: Allika tänav ja Nooruse tänav Ahja alevikus.


Valimiskomisjoni asukoha määramine

Põlva valla valimiskomisjoni asukohaks 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel määrati Põlva Vallavalitsus aadressil: Kesk 15, Põlva linn.

 

Riigihanke pakkumuste kvalifitseerimine ja vastavaks tunnistamine

Riigihankele "Põlva hooldekeskuse ehitustööd" laekus kaheksa pakkumust, millest kvalifitseeriti ja tunnistati hanketingimustele vastavaks seitse pakkumust.

 

Koosseisu kooskõlastamine

Kooskõlastati Mooste kultuurimaja töötajate koosseis.

 

Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus
+372 5887 2230