« Tagasi

Kaitseväe kaardiharjutus Põlva valla territooriumil

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad 11.–12. aprillil Põlva valla territooriumil kaardiharjutuse.

Kaardiharjutusest võtab osa ligikaudu 200 tegevväelast, sõidukitest soomukid, veoautod ja maasturid. Tehnika liigub ainult mööda sõiduteid. Õppusel ei kasutata imitatsioonivahendeid.

Õppust puudutavate probleemide ja küsimuste korral pöörduge staabiveebel Raido Rõivase poole telefonil: 717 6142 või meili teel raido.roivas@mil.ee.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal.