« Tagasi

Kaitseväe õppused Põlva valla territooriumil

Sellel nädalal (05.-10.04) peab Suurtükiväepataljon Lõuna-Eestis õppust "Turmtuli 21", mille käigus tegutsetakse ka Põlva valla territooriumil.

Harjutusel osaleb kokku 650 kaitseväelast, kes paiknevad hajutatult erinevatel maa-aladel, peamiselt Ahja, Himmaste, Mooste, Koorvere, Põlgaste, Tilsi, Peri ja Puskaru piirkonnas. Kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis tähendab, et käsitulirelvadest laskmisel kasutatakse paukmoona kella 8–21. Paukmoona ei kasutata öisel ajal. Imitatsioonivahendite kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju ning nende kasutamist välditakse eluhoonetest lähemal kui 200m.

Õppuse käigus välditakse oma tegevusega maastiku ja taristu, kasvava metsa ja teede kahjustamist. Vajadusel rajatavad ajutised ehitised ja rajatised likvideeritakse. Õppuse jooksul tekkinud olmeprügi kogutakse ja toimetatakse ettenähtud kohta.

Kui aga õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi tsiviil-sõjalise koostöö ohvitseriga nooremleitnant Rasmus Kork 5918 9671.

Foto Eesti Kaitsevägi