« Tagasi

Kandidaate Põlvamaa au- ja tänukirjadele saab esitada aastaringselt

Põlva Maavalitsuse sulgemise järgselt võttis maakondlike tunnustuste jagamise üle Põlvamaa Omavalitsuste Liit, mis alanud aastast jätkab traditsiooni ning autasustab silmapaistvaid kodanikke nii vapi- ja teenetemärgi kui ka Põlvamaa au- ja tänukirjadega.

2018. aasta Põlvamaa vapimärk ja teenetemärk ning esimesed Põlvamaa aukirjad antakse üle 23. veebruaril toimuval Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud maakondlikul vastuvõtul, mis sel aastal korraldatakse koostöös Põlva vallaga. Kandidaate saab esitada 1. veebruarini 2018. Täpsemat infot leiab: https://goo.gl/jgCzVL.

Kui Põlvamaa teenetemärke antakse reeglina aastas korra, siis kandidaate Põlvamaa au- ja tänukirjadele saab Põlvamaa Omavalitsuste Liidule esitada kogu aasta jooksul e-postil polvamaa@polvamaa.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva hiljemalt 10 päeva enne planeeritud autasustamist. Nii jääb aega taotluse hindamiseks, otsuse vormistamiseks ning au- või tänukirja ettevalmistamiseks.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest.

Põlvamaa tänukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks oluliste saavutuste eest.

Au- ja tänukirjad annab üle Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees või tema volitatud esindaja.

Nii Põlvamaa kõrgeimate kui teiste maakonnas jagatavate tunnustustega saab tutvuda: https://www.polvamaa.ee/tunnustamine. Sealt leiab ka taotlusvormid kandidaatide esitamiseks.

Lisainfo:
Eve Neemsalu
tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee