« Tagasi

Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 1.–31. juulini 2020. Planeeringuala suurus on 5390 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga selgitada välja võimalus elamu ehitamiseks Kiidjärve kalda ehituskeeluvööndisse, vähendades ehituskeeluvööndit 50-lt meetrilt 30-le. Detailplaneeringu eelnõuga saab tutvuda tööaegadel Kiidjärve külastuskeskuses ning vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Põlvas, Võru tn 1 või igal ajal Põlva valla veebilehel: www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eelnõu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee. Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 10. augustil 2020 kell 15.00 Kiidjärve külastuskeskuses.