« Tagasi

Koroonaviiruse levikust Põlva vallas

Täna kogunes Põlva valla kriisikomisjon, et arutada meetmeid koroonaviiruse järsu leviku vastu Põlva vallas.

Viimase nädala jooksul on Põlvasse tekkinud  kolm töökohakollet ja tõenäosus, et haigestumus veelgi laieneb, on väga suur.  Möödunud 14 päeva haigestunute arv Põlva vallas on 52. Töökohtades on rakendatud täiendavad kaitsemeetmed, aga võimalik, et viirus on juba jõudnud ka mujale levida. Kuna ohustatud on nakatunute kõik pereliikmed, tuleb olla ettevaatlik ka lasteaedades ja koolides. Kriisikomisjon soovitab kõigil, kel vähegi võimalik, viiruse leviku tõkestamiseks lapsi lasteaeda mitte viia.

Eelnevast lähtuvalt võttis täna erakorraliselt kogunenud vallavalitsus vastu otsuse 3. -16. maini 2021 vabastada lasteaia kohatasust lapsevanemad, kes lapsi sel ajavahemikul lasteaeda ei vii.

Kriisikomisjon koguneb taas laupäeval, 1. mail.

Jääme ettevaatlikuks, hoiame teiste inimestega turvalist vahemaad ning väldime kogunemisi ja pidusid, et piirangute leevendamine ei tooks kaasa haigestumise uut kasvu.

 

Põlva Vallavalitsus