« Tagasi

Maa-amet kutsub maaomanikke maa-andmetega tutvuma

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid. Tegemist on igal aastal toimuva andmete uuendamisega, mis mõjutab eelkõige maatulundusmaa omanikke, sest kõlvikutest sõltub maamaksu suurus.

Maa-amet uuendas kõlvikute andmeid ligi 55 000 maatulundusmaal

Maatüki loodusliku seisundi ehk kõlviku (nt haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala, teed) andmed on olulised eelkõige maatulundusmaal, kuna nendest sõltub maamaksu suurus. Maamaks arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel. Tänavuse muudatused kajastuvad järgmise aasta maamaksuteatises. Omanikel on aega andmeid kontrollida novembri lõpuni.

Kõige rohkem on maatulundusmaal kõlvikude andmete muudatusi Ida-Eestis

Põlva vallas muutusid kõlviku andmed 1994 maatulundusmaal, nendest maksustamishind ei muutunud 638 maatükil, suurenes 601 ja vähenes 755 maatükil. Mais vaadati kõlvikupäringuga maatükke 70 korral.

Kogu Eestist tuli mai jooksul kõlvikute andmete muutmiseks 17 pöördumist. Peamiselt oli teemaks õue ulatus, metsa, rohumaa või haritava maa olemasolu.

Maaomanikelt saadud info alusel muudab Maa-amet kaardiandmeid ainult siis kui ka aeropilt seda toetab. Maaomaniku info on abiks aeropildi dešifreerimisel keerulisemates olukordades näiteks energiavõsa või istanduste puhul.

Kõlviku andmeid saab vaadata www.maaamet.ee/kolvikute-pindala
Küsimuste korral kataster@maaamet.ee või infotelefon 6750 810