« Tagasi

Mammaste küla Vissimaa kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 1-3/1 tunnistati osaliselt kehtetuks Mammaste küla Vissimaa kinnistu detailplaneeringu (koostaja Omandi OÜ, töö nr DP 2666) positsioon 2 (Tartu mnt 1a, katastritunnus 61901:001:0285). Kehtima jäeti detailplaneeringu positsioonil 2 haljastuse ja heakorra põhimõtteid käsitleva peatüki (pt 4.8) osa, mis käsitleb kõrgekasvulise kaitseistutuse (kaitsehaljastuse) rajamist Tartu mnt 1 asuvate hoonete kaitseks.