« Tagasi

Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on püstitada katastriüksusele hoone, määrata ehitusõigus ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4656 m2 ja hõlmab Tartu mnt 2 katastriüksust. Planeeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1694 m2, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 15 m. Olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta ning juurdepääs on lahendatud Tartu mnt 4 katastriüksuse kaudu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.08.–04.09.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.