« Tagasi

Plaanitavad metsatööd Aarna, Hatiku ja Kiidjärve külades

Riigimetsa Majandamise Keskus on koostanud  Aarna küla, Hatiku küla ja Kiidjärve küla ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030.

Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad

RMK ootabriigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile polvamaa@rmk.ee 12. maiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad

Aarna küla

Hatiku küla

Kiidjärve küla