« Tagasi

Põlva Kool saab ümberehituse käigus ka kaasaegse uurimislabori

Täpselt aasta tagasi edastasime uudise koolihoonete kaasajastamise kohta Põlva Kooli ümberehitamise toetamise otsusest 2, 023 miljoni euroga. Senine ajaperiood on kulunud hangete ettevalmistamisele, läbiviimisele ja projekteerimisele. Liigume rütmis, millega loodame ehitaja veel sellel kevadel leida ja töödega alustada.

Just saime ka hea uudise, et meetmesse ,,Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" esitatud Põlva Kooli uurimislabori projekt sai rahastusotsuse 178 999,50 euroga.

Projekti eesmärgiks on teaduse populariseerimine ja võrdsete võimaluste pakkumine kõigile piirkonna õpilastele kaasaegse tehnoloogia ja teaduse loomisega kohapeal. Lisaks teadmiste kinnistamisele ja uute teadmiste omandamistele loodusteaduste valdkonnas koguvad õpilased laboris uurimuslike oskusi, arendavad käelist osavust ja koostööd, õpivad seostama füüsikat, keemiat, bioloogiat, geograafiat, samuti saadakse kogemus laboriteadlase eluskutsest.

Uurimislaboris läbi viidavad tööd aitavad tundma õppida teaduslikku meetodit ja arendavad uurimuslike pädevusi.  Sisulist koostööd tehakse Tartu Ülikooli Chemicumi uurimislaboriga.

Antud projekti teiseks suuremaks eesmärgiks on õpetajate koostatud uuenduslike ja õppekava toetavate õppematerjalide koostamine ja rakendamine. Projekt pakub uusi väljakutseid ja arenguvõimalusi ka õpetajatele. Aineüleste õppematerjalide väljatöötamine ning uurimislabori programmide arendamine ja kohandamine aitab edendada erinevate loodusainete ja erinevate koolide õpetajate laiemat koostööd ning lõimumist.

Ümberehitus teeb kooli nii säästlikumaks kui ka õpetamissõbralikumaks, et lastel oleks parem ning kaasaegsem õppekeskkond.

Info:
Janika Usin
abivallavanem
Põlva Vallavalitsus
799 9479 / 5332 7079