« Tagasi

Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus kehtestas 03.02.2021 korraldusega nr 2-3/47 Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 2365,35 m2 ja see hõlmab Kaasiku tn 3 katastriüksust (katastritunnus 62201:001:0842) ja osaliselt Kase tänav T2 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 130 m2, mille moodustab olemasolev rajatis (selvepesula). Väljapoole hoonestusala võib ehitada pesulat teenindavaid rajatisi (nt tolmuimeja, porimattide puhastusala vms). Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, seega planeeringu elluviimisega kaasnev mõju looduskeskkonnale on minimaalne. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on positiivsed, sest planeeringualal kavandatav tegevus on ettevõtluse kasvu soosiv.