« Tagasi

Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus kehtestas 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/28 Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6086 m2 ja see asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Detailplaneeringuga moodustatakse krunt erivajadustega inimestele hooldekodu rajamiseks. Planeeringuga antud ehitusõiguse realiseerimiseks on kaks alternatiivi: püstitada krundile kaks ühekorruselist hoonet või üks kahekorruseline hoone. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, seega planeeringu elluviimisega kaasnev mõju looduskeskkonnale on minimaalne. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on kokkuvõttes positiivsed. Ööpäevaringset järelevalvet vajavad psüühikahäiretega inimesed maakonnas saavad kodulähedase, võimalikult tavapärase elukeskkonna, mis võimaldab neil maksimaalselt oma võimete piirides osaleda igapäevaelu toimingutes.