« Tagasi

Põlva valla arengukava ja muutmise eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 23. maini

Põlva Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule „Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030"  muutmise projekti ning „Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025" muutmise projekti.

2018. aastal koostatud ning kinnitatud arengukava tegevuskavasse lisatakse aasta 2025, arengukava viiakse kooskõlla Põlvamaa arengustrateegiaga 2035+ ning jäetakse välja tegevused, mis on juba ellu viidud. Põlva valla eelarvestrateegiasse lisatakse aasta 2025.

Avalik väljapanek toimub 07.05.2021–23.05.2021 Põlva valla kodulehel.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste.

„Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030" muutmise ning Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025" muutmise avalikud arutelud toimuvad:
24.05.2021 algusega kell 17.30 Vastse-Kuustes Kultuurimajas (õues);
25.05.2021 algusega kell 17.30 Ahja Kultuurimajas (õues);
26.07.2021 algusega kell 17.30 Mooste Kultuurimajas (õues);
27.05.2021 algusega kell 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis (õues);
28.05.2021 algusega kell 17.30 Tilsi Lasteaed Muumioru (õues).

Avalikel aruteludel tutvustatakse avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsusele esitatud ettepanekuid.

 

Lisainfo:

Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9344; 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee