« Tagasi

Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 projekti avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks "Põlva valla teehoiukava aastataks 2021–2025" projekti ja suunas eelnõu avalikule väljapanekule. Teehoiukava projekt on välja pandud 29.01.2021–12.02.2021 Põlva valla kodulehel. Paberkandjal saab teehoiukava projektiga tutvuda vallavalitsuses eelregistreerides enda soov telefonil 5301 4448.

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Ettepanekuid oodatakse kuni 12. veebruarini 2021.